Verifica la cobertura per codi postal

Clica aquí

Segueix-nos a les xarxes

Condicions generals
< Tornar

Qui és el responsable de www.rebostqgat.cat?

MON QGAT , S.L. , amb domicili a c/ La Fàbrica 8 A, 08173 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), proveïda de N.I.F. B66639279 inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tomo 45052 , foli 179, fulla numero B-475546, inscripció 1 (D'ara endavant "REBOSTQGAT").

Aquestes condicions generals regulen de compra regulen l’adquisició, a través del lloc web www.rebostqgat.cat respecte els productes oferts a la pàgina web.

1. Condicions generals de compra

Per comprar a través de la web cal que el client es registri com a usuari del portal i accepti les Condicions Generals. Aquesta acceptació significa l’acceptació expressa, plena i sense reserves de la totalitat de les condicions generals de compra en la versió publicada per REBOSTQGAT en el moment de l’accés del client a la botiga virtual.

Les seves comandes es podran formalitzar en català.

Els Fulls Oficials de Reclamació restaran a disposició dels clients mitjançant comunicació al departament d’atenció al client a través del correu electrònic rebostqgat@rebostqgat.cat.

2. Naturalesa de la botiga virtual

Els nostres productes es destinen a consumidors finals, en el sentit establert per la Llei 26/1984, del 19 de Juliol, per a la defensa dels consumidors i usuaris, i por tant per al consum propi del client o de les persones en nom de les quals el client ha d’estar legalment autoritzat per actuar. Per tant queden exclosos del servei de la web les empreses majoristes, distribuïdores o centrals de compra.

El client ha de declarar ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents condicions de compra o ha d’acceptar de forma expressa i sense excepcions que l’accés a la compra i el seu ús de la web estan sota la seva responsabilitat.

REBOSTQGAT es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la pàgina web, així com a suspendre-hi l’accés de manera temporal o definitiva.

3. Registre en la web

Si el client accedeix per primera vegada a la web i vol realitzar una compra haurà d’emplenar el formulari de registre al qual podrà accedir mitjançant l’apartat “Registra’t”. A partir d’aquest moment, ja serà client de REBOSTQGAT.

Els codis d’accés (telèfon de contacte i password) tenen caràcter personal i intransferible, i és obligació del client tenir-ne cura. A més, el client és l’únic responsable de la pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de la seva contrasenya i de les conseqüències que això se’n pugui derivar.

En qualsevol cas el client podrà accedir a les seves dades, modificar-les i cancel·lar-les a través de l’opció “El meu compte” que trobarà a www.rebostqgat.cat o per mail a rebostqgat@rebostqgat.cat.

4. Assortiment de productes i aplicació de preus de REBOSTQGAT

REBOSTQGAT ofereix un ampli i variat assortiment de productes agraris i relacionats amb aquests. Des del seu ordinador, el client pot adquirir aquests productes sense necessitat de desplaçar-se.

REBOSTQGAT li garanteix el preu del dia que es va realitzar la comanda, amb independència del dia que es faci el lliurament, de manera que el client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes poguessin no estar vigents.

Els preus de la botiga virtual inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) aplicable.

Així mateix, REBOSTQGAT informa que la imatge dels productes que apareixen a la botiga virtual pot variar de la dels productes finalment lliurats.

REBOSTQGAT es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol cas i sense previ avís, els preus dels productes, així com a suspendre’n o cancel·lar-ne la venda de forma temporal o definitiva.

La validesa de les ofertes tindrà el caràcter que s’estableixi en la mateixa web de www.rebostqgat.cat.

5. Lliurament a domicili

Aquesta opció permet lliurar la comanda on el client ens indiqui i en la franja horària seleccionada en totes aquelles poblacions de l’àmbit de REBOSTQGAT.

El repartiment a domicili es fa mitjançant una flota de vehicles completament equipats perquè els productes arribin en les millors condicions.

Si hi hagués qualsevol imprevist en el lliurament de la comanda ens posaríem en contacte a través del seu número de telèfon que li sol·licitem a l’hora de fer el registre a la web, per trobar una solució.

Pel que fa als horaris de repartiment cal tenir en compte que es divideixen en franges horàries de dues hores. En el moment de fer la comanda apareixerà una pantalla amb els horaris de lliurament.

En el moment del lliurament el client haurà de signar l’albarà d’entrega conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada.

REBOSTQGAT no assumeix cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del comprador o de la persona que n’ha de respondre civilment.

Si la comanda no supera els 50€ les despeses de transport seran de 5€. Si la comanda és de 50€ o superior l’enviament serà gratuït.

6. Devolucions

Segons la llei 3/2014 de 27 de març, al tractar-se de productes peribles que poden deteriorar-se o caducar amb rapidesa o productes de bens precintats que no son aptes per ser retornats per raons de protecció de la salut o de higiene, un cop entregats els productes al client no s’admeten devolucions, a no ser que hi hagin errors en la preparació de la comanda.

7. Forma de pagament

El client podrà pagar al realitzar la comanda per internet mitjançant targeta de crèdit.

L’import total de la factura serà l’import final ja que el client ha de pagar per anticipat al realitzar la comanda.

rebostqgat@rebostqgat.cat

Qui som?      Com funciona?      Condicions generals      Avís Legal